Leden

Wanneer u hier doorklikt, kom je meer te weten over de mensen die ervoor zorgen dat deze harmonie blijft leven...

Eerst en vooral zijn er natuurlijk de muzikanten zelf, de mensen achter de instrumenten. Zonder hun inzet en enthousiasme zou er geen muziek zijn! Door op de foto's van de muzikanten te klikken, kom je meer te weten over hen!

Vervolgens krijgt ook het bestuur zijn plaatsje. Deze mensen verrichten heel wat werk achter de schermen om alles wat de harmonie aanbelangt gerealiseerd te krijgen!

Ook onze dirigent mag natuurlijk niet ontbreken... Onder de deskundige leiding van Hessel wordt onze harmonie naar een hoger muzikaal niveau getild. Op deze pagina kan je kijken wie die Hessel nu juist is en wat hij al allemaal verwezenlijkt heeft...

Als laatste houden we er ons ook aan onze steunende leden en ereleden hier een plaats te geven. Zonder hun geldelijke steun en hun trouwe aanwezigheid op concerten, was de harmonie niet wat ze nu is.