Nieuwjaarswens van de voorzitter

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Veel goede voornemens en wensen allerhande. Een ideaal moment ook om stil te staan bij wat het voorbije jaar te bieden had. In vergelijking met de voorbije jaren, waar we alle energie nodig hadden om ons nieuw lokaal klaar te krijgen, was het eerder rustig in 2019. Alhoewel; we hielden ons jaarlijks concert, organiseerden de Senioren Play-In, organiseerden samen met de Landelijk Gilde het 11 juli feest, gingen op weekend naar de Ardennen en waren actief bij evenementen zoals De Harleydag, de verkiezingen en de beide kermissen. En met onze nieuwe kostuums konden we op onze traditionele uitstappen telkens pronken met een mooie groep muzikanten. 2019 zal ook herinnerd worden als het doopjaar van de Dynamic Kids. Het vroegere ‘Muzikuur’ werd uitgewerkt tot een project met een duidelijke tijdslijn en visie. En het enthousiasme waarmee onze jonge gasten optraden tijdens de 11-juli viering, de Vredesfeesten en Cecilia doet het beste hopen voor de toekomst. De komende jaren, maar zeker 2020 zullen super belangrijk worden en de steun van iedereen nodig hebben om deze lijn verder te trekken. Helaas waren er ook enkele mindere kanten aan het voorbije jaar. We moesten afscheid nemen van Annie, de wederhelft van Firmin en we kregen het nieuws te horen dat Christiane, de vrouw van Michel zeer ernstig ziek is. Voor hen onze steunbetuiging in deze moeilijke dagen. Ook de geringe opkomst tijdens de repetities na de zomer baart me zorgen. Zoals ik vorig jaar al schreef kan het bestuur er voor zorgen dat er in de best mogelijke omstandigheden kan gewerkt worden, dat onze vereniging financieel gezond blijft en dat er blijvend in mensen, opleiding en instrumenten geïnvesteerd wordt. Maar de ervaring om samen muziek te spelen in harmonie en vriendschap moet van iedereen komen. En dat kan enkel als er thuis maar zeker op de repetities regelmatig geoefend wordt. Probeer dan ook in de mate van het mogelijke regelmatig aanwezig te zijn op de repetities het komende jaar. Aan iedereen een gezond, vreugdevol, vriendschappelijk en muzikaal 2020 gewenst!!!