Portretrecht

"portretrecht"

Tijdens activiteiten van Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, of activiteiten waaraan de harmonie deelneemt of meewerkt, kunnen foto's en/of videobeelden genomen worden waarop u en/of uw kinderen mogelijks te zien zijn. Deelname aan activiteiten van deze harmonie betekent dat u toestemming verleent dat deze beelden in het kader van zijn werking op al zijn dragers, zoals o.m. website, tijdschriften, affiches, folders e.d. publiceert. Deze foto's mogen op geen enkele manier door derden verder verspreid worden. De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia zal deze foto's ook niet bezorgen aan commerciële firma's om er vrij over te beschikken voor hun publiciteit.